Radiátory litinové, ocelové, růžice a vsuvky

Ceník - litinové radiátory

Katalogové číslo Název Norma Cena b. DPH Cena s DPH
5003160 Litinový článek Kalor 350/160

5005180 Litinový článek Kalor 500/070

5005110 Litinový článek Kalor 500/110

5005160 Litinový článek Kalor 500/160

5009166 Litinový článek Kalor 600/160

5009078 Litinový článek Kalor 900/070

5009160 Litinový článek Kalor 900/160


5005165 Litinový článek Kalor I. 500/160


5003170 Litinový článek Kalor 3 350/160

5005170 Litinový článek Kalor 3 500/160

5009080 Litinový článek Kalor 3 900/070


5009200 Lit.čl. Percolumin 126,5kW 500/160


Ceník - ocelové radiátory

Katalogové číslo Název Norma Cena b. DPH Cena s DPH
6005150 Ocelový článek rad. 500/150

6005200 Ocelový článek rad. 500/200

6009150 Ocelový článek rad. 1000/150

6009200 Ocelový článek rad. 1000/200


Ceník - radiátorové růžice a vsuvky

Katalogové číslo Název Norma Cena b. DPH Cena s DPH
8100270 Vsuvka radiátorová No 598 5/4"

4000600 Růžice rad. levá 5/4" x 1/4"

4000606 Růžice rad. levá 5/4" x 3/8"

4000607 Růžice rad. levá 5/4" x 1/2"

4000609 Růžice rad. levá 5/4" x 3/4"

4000605 Růžice rad. levá slepá 5/4"


4000619 Růžice rad. pravá 5/4" x 1/4"

4000620 Růžice rad. pravá 5/4" x 3/8"

4000623 Růžice rad. pravá 5/4" x 1/2"

4000625 Růžice rad. pravá 5/4" x 3/4"

4000627 Růžice rad. pravá 5/4" x 1 "

4000618 Růžice rad. pravá slepá 5/4"